[elementor-template id="148"]

הרב אמנון בזק

Colleague

בצער רב קיבלנו את הידיעה המרה על פטירתה של חברתנו הרבנית ד”ר אביגיל ראק, לאחר התמודדות אמיצה עם מחלת הסרטן. אביגיל הייתה תלמידת חכם עם אהבת תורה גדולה, שזכתה ללמוד וללמד, להעמיד תלמידות הרבה במת”ן ובמסגרות נוספות, והכול בצניעות, במאור פנים ובדרכי נועם. כל אלו ליוו אותה גם בתקופות קשות, מייסרות וכואבות, שאיתן התמודדה בגבורה.

עבודתה המרכזית התרכזה במפרשי המקרא. היא כתבה סדרת שיעורים מרתקת בבית המדרש הווירטואלי של ישיבת הר עציון (קישור לסדרה מצורף בתגובה הראשונה), ועבודת הדוקטו.

רט המרשימה שלה הוקדשה לדמותו של פרשן חריג ומיוחד מימי הביניים – רבי יוסף אבן כספי. פעמים רבות התעשרתי מדבריה, בכתב ובעל פה, ולמדתי ממנה הרבה על פרשני המקרא ודרכם. אבל בעיקר למדתי ממנה על אהבת תורה אמיתית, במסירות אין קץ.

רעיה ואמא מסורה ואוהבת, עובדת ה’ ומרביצת תורה, מקצועית ומדויקת, צנועה וישרת דרך – תהא נשמתה הברוכה צרורה בצרור החיים.