[elementor-template id="148"]

מישל (כהן) פרבר

Friend

אביגיל היתה שותפה שלי בדירה לזמן קצר לפני שהתחתנה. בגלל שהיתה טוענת רבנית, אני זוכרת את פירוט הדברים שהיא הכניסה להסכם ממונית קדם נישואין – כולל את המחשב ועוד חפצים יקרי ערך שהיו לה. פעם אחת, אני ביקשתי ממנה בתור טוענת רבנית לדבר עם התלמידות שלי בפלך כשלמדנו מסכת גיטין. היא ידעה את החומר בצורה יסודית והצליחה להראות לבנות את ההשלכות הפרקטיות של הסוגיות שלמדנו לאורך כל השנה עם הבאת דוגמאות מהמתרחש בבתי הדין. היתה מורה מדהימה. ידעה להעביר את החומר בצורה מעניינת.  זוכרת אותה בתור אשה מליאת אנרגיה ומאוד רצינית. ברוך דיין אמת מישל (כהן) פרבר