[elementor-template id="148"]

Ariella Nadel

Student

לא הכרתי את הרבנית אביגיל-אבל הרגשתי שהכרתי אותה ושהיא מורתי . לשנים למדתי ממנה תורה בבית מדרש הוירטואלי של ישיבת הר ציון וההרצאות על פרשנות הם בסיס בשבילי להבנת הפרשנים. רציתי שתדעו שהשפעת היא עולמי-עולמי שהיא השפיעה עלי ועל תלמידי בדיטרטוט מישגנין ועולמי שתורתה תשאר תמיד בלבי ותצביע את למוד התורה שלי. אבדנו קול תורה מדהימה.
 
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים