[elementor-template id="148"]

שורלה רוזן

Student

שמי שורלה רוזן. אשתו של שלמה דב שהיה חבר חדר של יהודה בישיבה.
לצערי נבצר ממני להגיע ללוות את אביגיל בהליכתה האחרונה בעוה״ז. לפיכך כתבתי לכבודה בפורום מלומדות, שהייתה חברה בו, כדי לשפוך אור על עוה״ב שבתוך עוה״ז, עולמה של תורה, שאביגיל פתחה לי בו צוהר בצעירותי:
 
 
 
לפני 18 שנה, כידוע, לא היו תכניות ללימודי הלכה לנשים מלבד שתיים: תכנית יועצות ההלכה והתכנית להכשרת טו״ר. הצטרפתי לשנייה ואביגיל הייתה מורתי במשך שנתיים. הדבר נראה לי טבעי ומתבקש ולא ידעתי להעריך נכונה כמה מעטות הנשים שיכלו ללמד הלכות אה״ע בבקיאות ובעיון מעמיק. זכיתי להבין ממנה שכך נכון, שכך אפשרי, בפשטות ובצניעות. אני חבה לה ולעוד דמויות את מאור הפנים וההשכל בכניסתי לעולמה של תורה שבע״פ. חבל על דאבדין!!!