[elementor-template id="148"]

יונה בר מעוז

Colleague

ב”ה כ”ז בתמוז התשע”ט

למשפחת ראק היקרה והכואבת

כותבת לכם יונה בר מעוז, גימלאית המחלקה לתנ”ך באוניברסיטת בר אילן, וברצוני להוסיף קו של חסד לדמותה של אביגיל ז”ל.

במסגרת עבודתי כמהדירת פרשנים במפעל מקראות גדולות ‘הכתר’, שמעתי שאביגיל כותבת דוקטורט על ר’ יוסף אבן כספי לספר בראשית, פניתי אליה והתעניינתי בעבודתה, ספרתי לה שבמפעל מקראות גדולות ‘הכתר’ לא כללנו את פירושו לתורה מסיבות רבות, אבל בפירושו לנביאים אנחנו מפנים לעיתים קרובות אל פירושו לתורה. אביגיל ספרה לי שהעלתה בתכנת וורד את כל פירושו לבראשית, ובנדיבות רוחה הסכימה בשמחה לשלוח לי את פרי עמלה.

מאז אני נעזרת במסמך שלה בכל זמן שרצוני לברר מה חשב ר’ יוסף אבן כספי על נושא מסוים והאם הוא מופיע גם בפירושו לבראשית, ובכל פעם עומדת לפני עיני רוחי דמותה הנעימה והנדיבה של אביגיל.

ישלח ה’ לכם נחמה ממקור נחמותיו האין סופי, וזכרה הברוך ייתן לכם תעצומות נפש להתמודד עם חסרונה בעולם הזה.

בברכה

יונה