Surale Rosen

[elementor-template id=”148″] שורלה רוזן Student שמי שורלה רוזן. אשתו של שלמה דב שהיה חבר חדר של יהודה בישיבה.לצערי נבצר ממני להגיע ללוות את אביגיל בהליכתה האחרונה בעוה״ז. לפיכך כתבתי לכבודה בפורום מלומדות, שהייתה חברה בו, כדי לשפוך אור על עוה״ב שבתוך עוה״ז, עולמה של תורה, שאביגיל פתחה לי בו צוהר בצעירותי:   לפני 18 שנה, כידוע, לא […]